top of page
Post: Blog2 Post

Noordelijke luchtvaartpartijen schieten Schiphol te hulp

Groningen Airport Eelde, Alfa-college en beveiligingsbedrijf Securitas hebben op initiatief van de noordelijke luchthaven de handen ineen geslagen om Schiphol in de zomerpiek te helpen met het tekort aan beveiligingspersoneel. In een versneld traject worden pas afgestudeerde MBO-studenten door Securitas op Groningen Airport Eelde klaargestoomd om in juli en augustus Schiphol te helpen.


Het trainen van leerlingen in de real-life omgeving van Groningen Airport Eelde -waar theorie en praktijk samenkomen- verloopt al jaren naar grote tevredenheid van betrokken partijen. Het versneld traject komt daar nu als extra uitwerking bij. Studenten van de studierichting Uniformberoepen krijgen naast hun normale lessen, ook instructies van een medewerker van Securitas, welke de beveiliging op Groningen Airport Eelde verzorgt. De lessen vinden twee dagen per week plaats op de NXT Airport Campus op de luchthaven, waarbij de praktijklessen plaatsvinden in de vertrekhal. Tijdens de praktijklessen in de terminal krijgen studenten instructie op het gebied van ontruiming, eerste hulp en brandbestrijding. De op de luchthaven aanwezige veiligheidsapparatuur, zoals bijvoorbeeld de bodyscans, worden daarbij gebruikt zodat het realiteitsgehalte zo hoog mogelijk is.


Met andere Noordelijke onderwijsinstellingen onderzoekt Groningen Airport Eelde of zij de luchtvaartsector in soortelijke constructies versneld aan nog meer extra personeel kan helpen. Jaco van Gent, regio-directeur Alfa-college Groningen: “Het Alfa-college is blij met de intensieve samenwerking met Securitas en Groningen Airport Eelde bij het opleiden van onze MBO-studenten. Daarnaast zijn we er trots op dat onze studenten en alumni deze zomer een bijdrage kunnen gaan leveren om de werkdruk op Schiphol te verlagen.”


Hedzer Komduur, Directeur Safety, Security and Environment op Schiphol: “We zoeken breed naar oplossingen. Schiphol is blij met het meedenken vanuit de regionale luchthavens.” Jelle Steenbeeke, Branch Manager Securitas: “Er is veel vraag naar beveiligingsmensen. Securitas wil graag in samenwerking met het Alfa-college en Groningen Airport Eelde komende zomer ondersteunen bij de beveiliging op Schiphol.


Andries Poelstra, Airport Manager GAE: “Wij zijn blij dat de relatie die wij hebben opgebouwd met zowel Securitas en het Alfa-college en de samenwerking hierin, ten gunste komt aan de sector in tijden van crisis. Uiteindelijk moeten we deze problematiek als sector gezamenlijk oplossen.”


Kommentare


bottom of page