top of page

Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt geëxploiteerd door XIST! BV gevestigd aan de Rokkeveenseweg 24 te Zoetermeer. Hieronder vindt u de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn als u zich op deze website registreert, abonneert en/of gebruik maakt van deze site. Naast informatie over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken (privacy beleid) vindt u hier informatie over hoe XIST! BV omgaat met cookies (cookiesbeleid) en welke beveiligingsmaatregelen wij treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.

We garanderen dat wij al het mogelijke doen om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Zo gauw nieuwe ontwikkelingen en/of richtlijnen ons bereiken en daartoe aanleiding geven zullen wij het privacy- en cookiebeleid aanpassen. Het meest actuele privacy- en cookiebeleid vindt u altijd op onze website. De huidige versie is voor het laatst gewijzigd op 01-06-2023.

Privacybeleid

Door middel van uw registratie, aanmelding en bij gebruik van de website gaat u akkoord met ons privacy beleid, waarin is opgenomen hoe wij uw informatie verwerken, waaronder de volgende belangrijke punten:

Gegevensverwerking
Wanneer u deze website gebruikt, bijvoorbeeld om reisinspiraties te lezen en/of u aan te melden voor de nieuwsletterservice van travelution.expert, slaan we persoonsgegevens die u op de website ingeeft, op. We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we diverse technieken. Als u deze website bezoekt, kunnen we bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door uw browser wordt toegezonden, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de taal daarvan, de tijd van uw bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we informatie verzamelen over de pagina's die u op onze sites bekijkt en over andere handelingen die u tijdens uw bezoek uitvoert. Voorts kunnen we gebruikmaken van technieken om vast te stellen of u op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kunnen we cijfers verzamelen over het gebruik van onze website en hieraan gekoppelde nieuwsletter. Meer informatie over de technieken die we gebruiken, vindt u hieronder in Cookies en andere technieken.

We verwerken uw gegevens o.a. voor doeleinden zoals:

 • te zorgen dat onze content blokken nuttige en bruikbare content bieden.

 • te zorgen dat de content kan worden afgestemd op uw informatiebehoeftes.

 • de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren en nieuwe bruikbare toepassingen te kunnen ontwikkelen.

 • gepersonaliseerde content en promoties te kunnen leveren.

 • de beveiliging te optimaliseren door bescherming te bieden tegen bedrog en misbruik.

 • analyses en metingen uit te voeren om beter te begrijpen hoe onze services worden gebruikt.

 • gegevens te combineren.

 • u informatie en/of aanbiedingen via e-mail toe te zenden afgestemd op uw gebruik.

 • ondersteuning van de producten en diensten die u van ons afneemt. Naast ontvangst van de aangevraagde nieuwsletterservice, kunnen we u bijvoorbeeld informeren over updates, evenementen of belangrijke aanpassingen. Dit kan berichtgeving, e-mailings en nieuwsletters zijn van XIST! BV / Travelution.expert of van derden zoals onze business partners.

 • Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden verstrekken aan: 1) bedrijven die namens ons optreden als bewerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2) overheidsinstanties in binnen- en buitenland om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 3) doeleinden zoals administratie, klantenservice, relatiebeheer, kwaliteitsborging, bedrijfsmanagement en -uitvoering, risicobeoordeling, reorganisatie / herstructurering / verkoop van ons bedrijf, veiligheid, fraude- en misdaadbestrijding of -opsporing, controle, onderzoek en analyse, marketing, trends onder gebruikers, product- en dienstontwikkeling en geschillenbeslechting.

 

Verder dan dit zullen wij uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan derden.

 

Elektronische dienstverlening
Elektronische dienstverlening is voor dit platform belangrijk. Wanneer u zich opgeeft voor de nieuwsletter, geeft u ons toestemming uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van een email nieuwsbrief en/of andere informatie zoals mogelijkheden tot deelname aan evenementen. U kunt zich natuurlijk op ieder moment aan- of afmelden voor deze email nieuwsbrief. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies (button nieuwsbrief > uitschrijven) die tevens zijn opgenomen in elke e-mail(e-mailing) die u van ons ontvangt, geef het aan wanneer we u bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op.

2

Cookiesbeleid

Door middel van uw registratie, uw aanmelding en bij gebruik van deze website gaat u tevens akkoord met het cookiesbeleid van deze website, waarin is opgenomen wat cookies precies zijn, hoe cookies worden ingezet ten behoeve van onze services en diensten en hoe u invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wij leggen informatie inzake uw bezoek aan deze website en uw gebruik van e-mailings en nieuwsbrieven vast om cijfers te verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid, en om uw beleving en ons contact met u toe te spitsen op uw persoon. Dit doen we met behulp van diverse technieken, waaronder een techniek genaamd "cookies". Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee uw computer wordt geïdentificeerd. Cookies worden o.a. gebruikt voor het meten van het gebruik van websites (zoals het aantal bezoekers en de duur van elk bezoek) en de doeltreffendheid ervan (zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben) maar ook voor het vereenvoudigen van de navigatie en de werking van websites. Ze worden op dit moment niet zodanig gekoppeld aan persoonlijke gegevens van welke aard dan ook. Na verloop van tijd verschaft deze informatie waardevol inzicht dat ertoe kan bijdragen de gebruikerservaring te verbeteren. Ook bij het openen van onze nieuwsbrieven en e-mailings wordt gebruik gemaakt van cookies. Op die manier kunnen we nagaan of er berichten zijn geopend en of er op de daarin aanwezige links is geklikt.

Sessiecookies en persistente cookies
Bij cookies wordt er gewoonlijk onderscheid gemaakt tussen “sessiecookies” en “persistente cookies”. Sessiecookies helpen u op een efficiënte manier door de website te navigeren en houden bij wat u op de verschillende pagina's hebt gedaan, zodat u niet om informatie wordt gevraagd die u tijdens uw huidige bezoek al eerder had verstrekt. Deze worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden gewist zodra de webbrowser wordt afgesloten. Met persistente cookies, daarentegen, worden er gebruikersvoorkeuren opgeslagen voor het huidige bezoek en eventuele volgende bezoeken. Ze worden weggeschreven op de vaste schijf en zijn nog steeds geldig nadat u uw browser opnieuw hebt gestart.

De cookies die door gebruik van de website worden geplaats maken het o.a. mogelijk dat:

 • er wordt bijgehouden hoeveel unieke bezoekers op een nieuwsitem, promotie of contentblok klikt.

 • bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen is

 • het functioneren van de site aan uw wensen aan te passen is door middel van zogenaamde functionele cookies.

 • er kan worden bijgehouden welke advertenties u al gezien heeft om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt.

 • statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen is. Een bekend voorbeeld hiervan is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

 

Verwijderen – uitschakelen cookies
De meeste browsers zijn standaard zodanig ingesteld dat ze cookies automatisch toelaten, maar bieden u tevens de mogelijkheid om het merendeel van de cookies zelf te besturen, bijvoorbeeld of u ze al dan niet accepteert en hoe u ze kunt verwijderen. Voor informatie over het besturen van cookies adviseren wij u de 'tools' in uw specifieke browser te raadplegen. In de meeste gevallen kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt. U hebt dan de mogelijkheid om die cookie al dan niet te accepteren. U kunt uw browser ook zodanig instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. Als u dus niet wilt dat uw cookiegegevens worden gekoppeld aan uw bezoeken aan deze website of uw gebruik van onze e-mailings en nieuwsupdates, kunt u het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser.

First-party cookies versus third-party cookies
Cookies die men van een domein krijgt terwijl je dat bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van de webpagina’s op deze site zijn de cookies van deze website dus first-party cookies. De bezoekersprofielen die deze website met behulp van first party cookies opstelt, worden in geen geval met derden gedeeld. Het is echter ook mogelijk dat een website elementen van andere partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video’s (zoals YouTube-links), advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat u bij een bezoek aan deze website third-party cookies ontvangt van bijvoorbeeld facebook.com, youtube.com, drimble nieuws items en/of dmv hyperlinks naar websites van derden Door de werking van http en de beveiliging rond cookies is het voor ons niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen. Zo plaatst Travelution in sommige content blokken content van derden in de vorm een rss feeder maar ook banners met trackingcookies en hyperlinks. Door het plaatsen van dergelijke cookies kunnen derden o.a. gebruik maken van een zogenoemde frequency cap; zo’n cap zorgt ervoor dat je maximaal een x aantal keer met een bepaalde advertentie in aanraking komt en zo dus bijvoorbeeld niet dezelfde videoadvertentie telkens weer te zien krijgt voor het starten van een video. Verder maken adverteerders vaak gebruik van een mediabureau om de campagne voor hen uit te leveren. In deze gevallen plaatst het mediabureau vaak ook cookies om campagnes te meten en te optimaliseren.

Bovendien kan er bij gebruik van knoppen voor social media van derden bepaalde informatie worden vastgelegd, zoals uw IP-adres, het type en de taal van de browser, de toegangstijd en het adres van de website waar u vandaan komt, en als u op de sites van dergelijke social media bent aangemeld, kunnen ze de verzamelde informatie tevens koppelen aan uw profiel op die site. Wij hebben geen toegang tot deze trackingtechnieken van derden.

In de voorwaarden van onze website is vastgelegd dat cookies van adverteerders en mediabureaus mogen worden gebruikt voor het verzamelen van statistieken. Wij verlenen echter geen toestemming aan adverteerders en mediabureaus om u als bezoeker op ons platform op andere websites te herkennen en op basis daarvan relevantere advertenties te vertonen. Omdat er erg veel partijen in de advertentiewereld samenwerken, is het echter helaas onmogelijk om dit volledig af te schermen. travelution.expert heeft in onderhavige gevallen derhalve geen controle over hoe derden omgaan met uw persoonsgegevens waardoor het ook niet mogelijk is verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid te nemen voor de wijze waarop en of uw persoonsgegevens door derden adequaat worden beschermd. Controleer bij doorklikken naar anders website of bij het klikken op (advertentie)banners te allen tijde uit hoofde van welke organisatie u de informatie ontvangt en informeert desgewenst de geldende gebruiksvoorwaarden op de site waar u via een banner c.q. hyperlink terechtkomt.

Komt u door gebruik van onze website cookies tegen in deze laatste categorie waar u zwaarwegende bezwaren tegen heeft? Laat het ons weten (email: info@xist.nl of bel 0795939313) of neem rechtstreeks contact op met de betreffende derde partij en vraag welke cookies ze hebben geplaatst, wat de reden voor plaatsing is, wat de levensduur van de cookie(s) is en op welke manier uw privacy gewaarborgd is.

3

Beveiligingsmaatregelen

Wij willen uw persoonlijke gegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan uiteraard handhaven. XIST! BV implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Personeel en bewerkers van persoonsgegevens
Alleen geautoriseerd personeel en bedrijven die in opdracht van onze organisatie werken hebben toegang tot de gegevens. Wij houden onze software up-to-date en investeren jaarlijks in innovaties en verbeteringen. Software wordt periodiek op binnendringing getest, op basis van rapportage worden indien nodig technische aanpassingen gedaan. Voor wat onze servers betreft loopt de communicatie via https en zijn alle domeinen en subdomeinen voorzien van certificaten. 

Meldplicht datalekken - Algemene Verordening Gegevensbescherming
Indien er zich ondanks onze stringente maatregelen onverhoopt een datalek voordoet, zullen wij hier per direct melding van maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Tevens brengen wij u indien noodzakelijk per direct op de hoogte.

Mocht u een klacht hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u ons hier direct van op de hoogte te brengen. Stuurt u daartoe een e-mail aan info@xist.nl of een brief met daarin uw contactgegevens naar het adres: XIST! BV Rokkeveenseweg 24, 2712 XZ Zoetermeer. Vermeld als onderwerp 'klacht persoonsgegevens' waarin u uw naam en emailadres vermeldt en u uw klacht omschrijft. Uw klacht wordt per direct in behandeling genomen, u ontvangt zo spoedig mogelijk een schriftelijke reactie. Mochten wij uw klacht niet naar tevredenheid oplossen, heeft u de mogelijkheid de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Opvragen persoonsgegevens
Uiteraard kunt u te allen tijde uw persoonsgegevens opvragen, aanpassen en/of XIST! BV verzoeken deze te laten corrigeren. Ook kunt u zelf uw persoonsgegevens verwijderen via de button uitschrijven. Alle van u in het systeem aanwezige persoonsgegevens worden dan per direct verwijderd. 

4

Hyperlinks

Sommige nieuwsitems, logos, afbeeldingen en banners op deze website bevatten mogelijke hyperlinks naar andere websites. Over websites waarnaar wordt doorgelinkt die eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden hebben wij geen controle. XIST! BV is derhalve niet verantwoordelijk voor - en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor het feit of uw persoonsgegevens op deze sites adequaat worden beschermd. Controleer bij gebruik van een hyperlink te allen tijde de geldende gebruiksvoorwaarden op de site waar u via een hyperlink op terechtkomt.

5

Mobiele applicaties en gebruik van informatie in de social computing-omgeving

XIST! bv stelt haar producten ook in mobiele applicaties beschikbaar die vanuit diverse mobiele-applicatiemarkten kunnen worden gedownload of in een webbrowser direct geopend worden Bovendien biedt XIST! BV tools op het gebied van social computing aan, om online gegevensuitwisseling en samenwerking mogelijk te maken voor personen die zich hebben geregistreerd voor het gebruik van die tools. Hiertoe behoren al op deze website aangegeven platforms voor sociale media. Houd er rekening mee dat de content die u op dergelijke platforms voor social computing beschikbaar stelt, breed beschikbaar kan worden gesteld aan anderen binnen en buiten XIST! bv. Informeert u in onderhavige gevallen te allen tijden naar aanvullende voorwaarden en de wijze waarop u persoonsgegevens worden beschermd.

Als u deze applicaties downloadt en gebruikt of als u zich registreert voor gebruik van deze tools voor sociale media, kunnen derden u verzoeken aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze applicaties en tools kunnen eigen, aanvullende privacy-verklaringen hebben met specifieke informatie over het verzamelen en verwerken van uw gegevens. Lees dergelijke aanvullende verklaringen altijd door, zodat u op de hoogte bent van datgene wat deze tools en applicaties kunnen doen.

7

Contact

Heeft u aanvullende vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op:

XIST! BV
Rokkeveenseweg 24
2712 XZ Zoetermeer
+3179-5939313
info@xist.nl

bottom of page