top of page
Post: Blog2 Post

Vanaf 1 juli nieuwe aankomsttax Bonaire

Met ingang van 1 juli 2022 geldt een toeristenbelasting van $75 per bezoek aan Bonaire voor elke niet ingezetene van 13 jaar en ouder. Kinderen tot en met 12 jaar (niet ingezetenen) en ingezetenen van de voormalige Nederlandse Antillen betalen $10 per bezoek aan het eiland. Er geldt een vrijstelling voor Bonairiaanse studenten die in het buitenland studeren.

Vooraf betalen mogelijk De toeristenbelasting kan vooraf online worden betaald of anders bij aankomst. Voor cruisepassagiers verandert de toeristenbelasting vanaf 1 januari 2023. De huidige zo geheten ‘headtax’ voor cruisetoeristen wordt dan een toeristenbelasting van $10 per persoon. Met de opbrengsten van de nieuwe toeristenbelasting dragen toeristen bij aan de ontwikkeling van Bonaire. Het concept Toeristenbelastingverordening is in de Besluitvormende Eilandsraad van 12 april aangenomen. Ook is het ingediende amendement aangenomen. Daarmee vervangt de nieuwe zogeheten ‘Entry Tax’ de huidige ‘room tax’ en ‘car tax’ waarbij tot 1 juli 2022 toeristenbelasting nog per persoon per nacht en bij de verhuur van een auto moet worden afgestaan. Met het huidige systeem betaalt een toerist die 9 dagen verblijft en samen met 1 partner een auto huurt circa US$ 67 aan toeristenbelasting en autoverhuurbelasting. De invoering van de toeristenbelasting past binnen de visie van het bestuurscollege om Bonaire te positioneren als kwalitatief hoogwaardige bestemming voor toeristen.


6 miljoen Usd meer voor verbetering toerisme Naar verwachting worden de inkomsten voor het eiland met de nieuwe verordening per jaar met meer dan 6 miljoen dollar verhoogd. “De opbrengsten worden voornamelijk besteed aan het verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van het toerisme op Bonaire. We zetten hierbij in op onder andere trainingsprogramma’s, culturele activiteiten en zelfvoorziening van de inwoners van Bonaire. Over de invoering van deze belasting wordt al jaren gesproken en deze stap zou niet mogelijk zijn geweest zonder een stabiel eilandsbestuur met een eenduidige visie voor de toekomst van Bonaire”, aldus gedeputeerde Hennyson Thielman. “Hiermee zijn we een stap verder in een meer evenredige bijdrage tussen de inwoners van de Bonaire en de bezoeker voor het gebruik van openbare ruimten en de ontwikkeling van Bonaire.” Vanuit de toeristische sector wordt positief gereageerd op deze verandering. “De toeristische sector vraagt al ruim 20 jaar naar een wijziging in het inningssysteem, omdat bij het huidige systeem de inning en afdracht te wensen overlaat. Pogingen om de oude verordening te veranderen zijn meerdere keren gesneuveld, maar daar is nu dan eindelijk verandering in gekomen.” zo zegt BONHATA directeur Veroesjka de Windt.

Comments


Keys banner.jpg
Melia.jpg
bottom of page