top of page
Post: Blog2 Post

Steeds meer bestemmingen overwegen heffingen en beperkingen tegen over-toerisme

Steeds meer bestemmingen overwegen hun stad, regio of land te beschermen tegen over-toerisme door het invoeren van beperkingen of het innen van extra toeristenbelasting. Toeristen leggen, zeker als de aantallen in rap tempo stijgen, een grote druk op infrastructuur, openbare diensten en voorzieningen. Bestemmingen zien extra heffingen als een mogelijkheid om de last van toerisme beter te dragen. Men denkt met de extra inkomsten onder andere de infrastructuur van het openbaar vervoer verder te kunnen verbeteren, schade door drukte te herstellen en duurzaamheidsinitiatieven te ondersteunen.IJsland

IJsland is een van de landen die voornemens is om een nieuwe toeristenbelasting te introduceren om zo haar 'ongerepte natuur' beter te beschermen tegen de druk van teveel toeristen. IJsland zag het aantal toeristen de afgelopen tien jaar sterk stijgen. Tussen 2010 en 2018 groeide het aantal bezoekers met meer dan 400 procent tot ruim 2,3 miljoen. En alhoewel de pandemie voor wat tijdelijke rust zorgde, stegen de aantallen in 2022 alweer tot 1,7 miljoen.


De IJslandse premier Katrín Jakobsdóttir gaf vorige week aan ervan overtuigd te zijn dat een toeristenbelasting kan helpen om de impact van bezoekers op het klimaat en het milieu tegen te gaan. Het land heeft sowieso ambitieuze klimaatdoelen. Ijsland is koploper voor wat de implementatie van duurzame energie betreft. Het land is voor haar energievoorziening vrijwel volledig fossielvrij en wil in 2040 op volledig netto nul zitten. Dit is mede mogelijk omdat het land elektriciteit kan opwekken door waterkrachtcentrales en elektriciteit en warmte door geothermie. Maar zoals Jakobsdóttir aangaf wil men de duurzaamheidsstrategie met een passend toerismebeleid ondersteunen.


Grote steden

IJsland is niet de enige bestemming die over-toerisme wil tegengaan met extra heffingen en beperkende maatregelen. Grote steden als Parijs, Berlijn, Venetië en Rome voerden reeds extra taxen in. Amsterdam meldde deze week nog dat zij de toeristenbelasting voor hotelgasten en cruisepassagiers verder gaan verhogen. Een ander voorbeeld is het bekende Santiago de Compostela in Spanje, ook daar kondigde de autoriteiten aan in 2024 een regionale belasting in te willen voeren om de druk op het gebied te verminderen.

Comentarios


Keys banner.jpg
Melia.jpg
bottom of page