top of page
Post: Blog2 Post

KLM not amused over starre houding kabinet

KLM komt met een verklaring waarin zij aangeeft zeer teleurgesteld te zijn over het kabinetsvoornemen om alsnog drastisch te gaan snijden in het aantal vluchten op de Nederlandse luchthaven Schiphol. Volgens de KLM kiest de minister daarmee voor een eenzijdige focus op krimp van het aantal vluchten terwijl uitgangspunt juist was het geluid te verminderen.

Schoner, stiller, zuiniger

Een doelstelling die de KLM meent te kunnen realiseren met hun plan ‘schoner, stiller, zuiniger’ zonder daarbij te hoeven snijden in het aantal huidige vluchten.

De KLM geeft aan dat eerder gestelde geluidsdoelstellingen op een goede manier behaald kunnen worden met oplossingen waar omwonenden, het klimaat, luchtvaartmaatschappijen en de Nederlandse economie volgens hen echt mee geholpen zijn.


Onnodige krimp

Volgens de KLM kiest de minister echter nu alsnog voor een onnodige krimp in plaats van daadwerkelijke verbetering. En daarmee doet hij volgens hen afbreuk aan hetgeen de KLM in bijna 104 jaar heeft opgebouwd. "Om geluid te reduceren hoef je niet drastisch te snijden in het aantal vliegtuigbewegingen. Want met ons plan ‘schoner, stiller, zuiniger’ dat wij op 15 juni jl. bij de minister hebben ingediend wordt uitvoerige beschreven hoe wij de geluidshinder aanzienlijk kunnen verminderen zonder het aantal vliegbewegingen te reduceren. Een plan dat overigens extern werd doorgerekend door het onafhankelijke instituut Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)."aldus de verklaring


Oplossingen Mede door een versnelde aankoop van nieuwe, stillere vliegtuigen, slimmere processen in de operatie en door de stilste vliegtuigen zoveel mogelijk ’s nachts te laten vliegen, meent de KLM de doelstellingen meteen al ‘s nachts te kunnen realiseren. Het plan zou bovendien na drie jaar meer dan de gestelde doelstellingen gaan opleveren, voor zowel overdag als ‘s nachts.

Comments


Keys banner.jpg
Melia.jpg
bottom of page