top of page
Post: Blog2 Post

Zwanenburgbaan Schiphol deze week buiten gebruik

Vanaf vandaag 26 september tot en met zondag 2 oktober is de Zwanenburgbaan op Schiphol buiten gebruik in verband met jaarlijks baanonderhoud. De start- en landingsbaan is dan niet beschikbaar voor vliegverkeer waardoor de Buitenveldertbaan vaker wordt ingezet. Ook zal de Schiphol-Oostbaan vaker worden gebruikt. Schiphol meldt dat een klein deel van de vluchten wordt verplaatst naar de Kaagbaan.

De Zwanenburgbaan is gesloten vanwege regulier onderhoud zoals herstellende werkzaamheden aan asfalt en markeringen Ook worden de bekabeling en elektra gecontroleerd, lampen schoongemaakt of vervangen, omliggende grasvelden gemaaid en de hemelwaterafvoer systeem gecheckt.In 2023 staat groot onderhoud gepland. Schiphol maakt van de sluiting deze week gebruikt om ook hiervoor al enige voorbereidende werkzaamheden te verrichten.

Comments


bottom of page