top of page
Post: Blog2 Post

Stijgende temperaturen grote impact op vraag naar bestemmingen in de toekomst

Het effect van de stijgende temperaturen zou volgens een studie van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie grote gevolgen met zich meebrengen voor het aantal toeristen op bestemmingen. Zo zouden de zuidelijke kustgebieden door hogere opwarmingsniveaus geconfronteerd kunnen worden met een afname van maar liefst tien procent terwijl de vraag naar de noordelijke kustgebieden zou kunnen stijgen met ruim vijf procent.

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek is een overheidsorgaan dat op basis van onafhankelijke, empirisch onderbouwde kennis en wetenschap het EU-beleid ondersteunt. De studie van het GCO onderzoekt veranderingen in de vraag naar toerisme onder vier klimaatscenario's: bij 1,5°C en 2°C zoals de doelstelling in de Overeenkomst van Parijs, maar ook hogere opwarmingsniveaus van 3°C en 4°C worden in kaart gebracht.


Uit de studie komen een aantal belangrijk zaken naar voren. Met betrekking tot het hoogseizoen wordt voorspeld dat de belangstelling voor juli en augustus zal afnemen en aandacht voor vakantiemogelijkheden in april en mei gaat toenemen. Volgens de prognoses zal de algemene impact op de Europese toeristische vraag naar verwachting niet negatief zijn maar het laat wel gevolgen zien voor verschillende bestemmingen in Europa. “Er is een duidelijke noord-zuidverschuiving waar te nemen met een toename van de toeristische vraag in Midden- en Noord-Europa en een afname van de vraag in het zuiden," aldus een persbericht van de EU-Commissie over de studie.


De studie is de eerste die de historische en potentiële toekomstige impact van klimaatverandering op de vraag naar toerisme in Europa analyseert aan de hand van gegevens van 269 Europese regio's over een maandelijkse periode van 20 jaar. De studie simuleert toekomstige gevolgen tot het jaar 2100 met behulp van tien klimaatmodellen en rekening houdend met vier opwarmingsniveaus (1,5°C, 2°C, 3°C en 4°C).


Bij een opwarmingsscenario van 1,5°C of 2°C heeft men berekend dat in ongeveer 80% van de Europese regio's slechts een kleine fluctuatie zal optreden in het aantal toeristen-bezoeken. Het grootste effect wordt echter verwacht voor de kustregio's bij het hoogste opwarmingsscenario's. Er worden dan niet alleen sterke seizoensgebonden verschuivingen verwacht, ook toont het onderzoek aan dat de noordelijke Europese kustgebieden een toename van meer dan vijf procent in zomer- en vroege herfsttoerisme kunnen verwachten. Daarentegen zouden de zuidelijke kustgebieden bijna tien procent van het zomertoerisme verliezen.

Comments


bottom of page