top of page
Post: Blog2 Post

Spanje organiseert samen met OECD vergadering 'Internationaal Veilig Reizen’

Op donderdag 7 en vrijdag 8 juli werd op het Spaanse eiland Ibiza een internationale vergadering belegd met als thema ‘Internationaal Veilig Reizen’ De vergadering, die geïnitieerd was door de OECD (Organisation for Economic Cooperation & Development) in samenwerking met Spanje, werd succesvol afgesloten met een manifest waarin de noodzaak is opgenomen om een multilateraal kader te bevorderen dat een veilige internationale reisomgeving garandeert.

“We moeten een reeks gemeenschappelijke principes en procedures aannemen en promoten om het herstel van de internationale reis- en toerismesector te begeleiden. Spanje staat achter de noodzaak om de interoperabiliteit van digitale systemen voor de erkenning van COVID-19 vaccin-certificaten tussen verschillende uitgevende instanties te garanderen. We steunen het geweldige werk van de OESO op dit gebied en we hopen in staat te zijn vooruitgang te blijven boeken in een mondiaal kader dat veilig reizen mogelijk maakt”, aldus de Minister van Industrie, Handel en Toerisme, Reyes Maroto.


OECD

De OECD is een uniek forum waarin de overheden van dertig democratische landen samenwerken om de economische, sociale en milieutechnische aspecten van de globalisering aan te pakken.


Conclusies

Lees hieronder de voornaamste conclusies van de vergadering:

1.- De deelnemers zijn het erover eens dat er dringend actie moet worden ondernomen om de terugkeer naar het pre-pandemische niveau van internationaal toerisme te versnellen en zetten zich in om te werken aan een kader dat zorgt voor een veilige, aanpasbare en naadloze reisomgeving.


2. De deelnemers erkennen dat het niet beschikken over gemeenschappelijke reisprotocollen verwarring en wantrouwen schept bij de reizigers. Daarom onderstreept de vergadering de noodzaak van nauwere samenwerking in de toekomst.


3.- De deelnemers zijn van mening dat er gewerkt moet worden aan de interoperabiliteit van digitale systemen voor de erkenning van vaccincertificaten tussen verschillende uitgevende instanties.


4.- De deelnemers roepen op tot goedkeuring en bevordering van een reeks principes op hoog niveau om verder herstel in de reis- en toerismesector te begeleiden. De vergadering benadrukt met name de noodzaak van een op risico's gebaseerde benadering; ervoor te zorgen dat beleid gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs; dat de maatregelen billijk en inclusief zijn; dat gegevensverzameling in overeenstemming is met de Internationale Gezondheidsregeling en de voortdurende uitwisseling tussen landen van epidemiologische informatie.


5.- De deelnemers zijn het eens over de noodzaak dat ervoor moet worden gezorgd dat de maatregelen die worden ontwikkeld, bijdragen aan veerkrachtigere gezondheidsstelsels om ervoor te zorgen dat de wereld beter voorbereid is op toekomstige pandemieën en zo een herhaling van de negatieve gevolgen voor reizen en toerisme te voorkomen.


6.- De deelnemers dringen er bij het Indonesische voorzitterschap van de G20 op aan de nodige politieke steun te verlenen om ervoor te zorgen dat de tijdens de vergadering overeengekomen werkzaamheden met spoed voortgang boeken.


Bình luận


Keys banner.jpg
Melia.jpg
bottom of page