top of page
Post: Blog2 Post

Schiphol komt met pakket aan maatregelen voor beveiligers

Hoger loon, fijnere roosters en betere rustruimtes voor beveiligers Schiphol. Dat zijn de resultaten van de gesprekken tussen Schiphol, de vakbonden FNV en CNV en beveiligingsbedrijven over een nieuw sociaal pakket dat op korte termijn structureel de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden op de luchthaven zal verbeteren. Met het onderhandelingsakkoord wil Schiphol trachten meer beveiligers aan te trekken om zo de wachtrijen te verminderen en het comfort voor passagiers weer te kunnen verbeteren.


Verbeterde rustruimtes

Het sociaal pakket zorgt voor een hoger loon, fijnere roosters en betere rustruimtes voor beveiligers op Schiphol. De beveiligers op Schiphol krijgen vanaf november 2,50 euro per uur extra bovenop het bruto Cao-loon. Bij elkaar kunnen de lonen voor beveiligers op Schiphol zo’n 40% stijgen. Samen met verbetering van de roosters en rustruimtes moet het bijdragen om het tekort aan beveiligers op Schiphol op te lossen .


Pakket sociale maatregelen

De objecttoeslag van 2,50 euro per uur komt boven op de Schipholtoeslag van 1,40 euro per uur die loopt tot 1 september 2023. Ook stijgen de lonen per 1 januari op basis van de inflatieafspraak die geldt volgens de CAO Particuliere Beveiliging. Verder komt er voor alle beveiligingsbedrijven een extra toeslag van 35% voor werknemers die tussen 00:00 uur en 5:30 uur starten met hun werk. Deze toeslag geldt voor alle gewerkte uren tot 6:00 uu