top of page
Post: Blog2 Post

Schiphol komt met pakket aan maatregelen voor beveiligers

Hoger loon, fijnere roosters en betere rustruimtes voor beveiligers Schiphol. Dat zijn de resultaten van de gesprekken tussen Schiphol, de vakbonden FNV en CNV en beveiligingsbedrijven over een nieuw sociaal pakket dat op korte termijn structureel de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden op de luchthaven zal verbeteren. Met het onderhandelingsakkoord wil Schiphol trachten meer beveiligers aan te trekken om zo de wachtrijen te verminderen en het comfort voor passagiers weer te kunnen verbeteren.


Verbeterde rustruimtes

Het sociaal pakket zorgt voor een hoger loon, fijnere roosters en betere rustruimtes voor beveiligers op Schiphol. De beveiligers op Schiphol krijgen vanaf november 2,50 euro per uur extra bovenop het bruto Cao-loon. Bij elkaar kunnen de lonen voor beveiligers op Schiphol zo’n 40% stijgen. Samen met verbetering van de roosters en rustruimtes moet het bijdragen om het tekort aan beveiligers op Schiphol op te lossen .


Pakket sociale maatregelen

De objecttoeslag van 2,50 euro per uur komt boven op de Schipholtoeslag van 1,40 euro per uur die loopt tot 1 september 2023. Ook stijgen de lonen per 1 januari op basis van de inflatieafspraak die geldt volgens de CAO Particuliere Beveiliging. Verder komt er voor alle beveiligingsbedrijven een extra toeslag van 35% voor werknemers die tussen 00:00 uur en 5:30 uur starten met hun werk. Deze toeslag geldt voor alle gewerkte uren tot 6:00 uur. Schiphol pleit ervoor dat de extra toeslagen die nu zijn afgesproken structureel worden vastgelegd in de CAO voor de Particuliere Beveiliging.


Fijnere roosters en betere rustruimtes

Naast het loon worden ook de roosters en rustruimtes van de beveiligers verbeterd. Dat waren twee belangrijke aandachtspunten die naar voren kwamen tijdens gesprekken met beveiligers. Per 2 januari 2023 wordt het aantal tijdstippen per dag waarop een dienst van een beveiliger kan beginnen sterk verminderd. Er komen er maximaal tien per dag. De roosters worden daarmee meer voorspelbaar en overzichtelijker, zodat een betere balans werk-privé ontstaat. De rustruimtes worden met inspraak van de medewerkers al aangepakt. Daar is vanuit Schiphol veel extra budget voor vrijgemaakt. De eerste werkzaamheden zijn al in volle gang en de eerste verbeterde rustruimtes zijn opgeleverd.


Constructief overleg

COO Hanne Buis van Schiphol: “De afgelopen maanden hebben we constructief met de beveiligers gepraat en goed naar hen geluisterd. Voor ons werd duidelijk dat naast beloning het aanpakken van de roosters en rustruimtes voor hen heel belangrijk is. Voor ons stond één ding voorop: zowel hun lonen als arbeidsomstandigheden verbeteren om van Schiphol een betere werkplek te maken. Met dit totaalpakket van hogere lonen, fijnere roosters en betere rustruimtes wordt het aantrekkelijker voor beveiligers om op Schiphol te werken. Het structureel verbeteren van de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden van werknemers houdt voor ons direct verband met het structureel verbeteren van de kwaliteit van Schiphol als geheel, zowel voor de reizigers als de luchtvaartmaatschappijen.’’


Werving extra beveiligers

De beveiligingsbranche zal de huidige campagne ‘wat voor beveiliger ben jij?' intensief voortzetten. Schiphol is onderdeel van die campagne en werkt daaraan mee.

Comments


Keys banner.jpg
Melia.jpg
bottom of page