top of page
Post: Blog2 Post

Noorwegen werkt aan ambitieus plan voor herstel toeristische sector

De Noorse regering tracht op de korte termijn vijf belangrijke maatregelingen te introduceren om de toeristische sector een boost te geven. Niet alleen wil men het land op toeristische gebied concurrerender maken. Ook wil het ministerie de randvoorwaarden creëren de sector duurzamer en winstgevender te maken.

Dit benadrukt de minister van Handel & Industrie, Jan Christian Vestre. Volgens Vestre is het toerisme de vijfde grootste exportindustrie van Noorwegen. Meer dan 180.000 mensen zijn werkzaam in de toeristische sector. Vestre: "Door de pandemie heeft het toerisme in ons land een moeilijke tijd doorgemaakt. Daarom is het nu van groot belang dat de overheid handvatten gaan bieden die investeringen en groei vergemakkelijken. Ik heb veel input gekregen over hoe de regering betere regelingen kan treffen voor het herstel en verdere ontwikkeling van deze belangrijke industrie. We werken aan vijf concrete plannen. Op de korte termijn willen we al van start met een actieplan waarbij de focus ligt op de zomer van 2023. Aandachtspunten zijn waarde-creatie, skills, banen het hele jaar door en betere vermarkting van onze bestemmingen." aldus Vestre.


Certificering en kennisprojecten

Het tweede plan heeft te maken met financiële injecties waartoe de bestemmingen toegang moeten krijgen om hun aanbod onder de aandacht te brengen. Het ministerie heeft al voorstellen voor proefprojecten ontvangen van Nordkapp, Beitostølen, World Heritage Fjords en Lofoten, deze worden momenteel geëvalueerd. De derde maatregel omvat de ontwikkeling van een nationale certificering methodiek voor lokale en regionale gidsen, toeristengidsen en berggidsen. En als vierde maatregel heeft men besloten tot het oprichten en lanceren van ‘Reiseliv 2030’ , een kennisproject dat moet gaan bijdragen tot een wetenschappelijke en op kennis gebaseerde verdere ontwikkeling van de toeristische industrie. Deze taskforce zal tevens bijdragen en met voorstellen komen voor de groene transitie.


Het laatste plan omvat het definiëren van richtlijnen voor het opzetten en inrichten van lokale destination management companies. De regering verwacht deze richtlijnen al voor de Pasen te kunnen presenteren. De uitgangspunten moeten een solide basis vormen voor het implementeren van dit soort organisaties die tevens toegang krijgen tot investeringen die tot een (snellere) toeristische ontwikkeling van bestemmingen in de Noorse gemeenten moeten leiden.

Comments


Keys banner.jpg
Melia.jpg
bottom of page