top of page
Post: Blog2 Post

Frank Oostdam stopt als ANVR directeur

Frank Oostdam kondigde deze week zijn vertrek aan als directeur van de ANVR. 17 jaar diende hij het belang van de reisbranche en iedereen is het erover eens: Oostdam heeft het geweldig gedaan.


Frank Oostdam in 2012 (2e van rechts) met Bauke Boogers, Young Travel Talent, en de vakjury

Succesvolle congressen Michel de Lijster, Travelution, over de eerste ontmoetingen: “ik ontmoette Frank in zijn begintijd en we bespraken hoe belangrijk het ANVR Congres en het kennismaken met en netwerken op bestemmingen was. Het ANVR congres werd destijds met wisselend succes en een commerciële insteek door externe partijen georganiseerd. Frank gaf aan dit te willen veranderen. Een ANVR congres door de branchevereniging was volgens hem essentieel. Vanaf dat moment organiseerde de ANVR de congressen en dachten we regelmatig mee over potentiële bestemmingen. Inhoudelijk waren de congressen van belang en de rol van dagvoorzitter paste Frank uitstekend. Kenmerkend voor de congressen was altijd zijn opening in de taal van de bestemming. Hij voelde als geen ander andere culturen aan en oogstte daarmee veel lof. Of het nu Sevilla, Curaçao of Abu Dhabi was; de volzinnen kwamen er vloeiend uit. Die talenknobbel, daar gaat hij in de toekomst nog veel plezier van hebben."


ANVR voorzitter Arjan Kers (TUI) dankt Frank Oostdam voor een uitstekend congres in Asturië. Links Hanita van der Meer (ANVR)

Zeer zichtbaar in zijn dubbelrol Ook de dubbelrol, als voorzitter en directeur, die Oostdam 8 jaar vervulde bij de ANVR was voor hem geen probleem. “Als lobbyen en belangenbehartiging je goed afgaan liggen die rollen in feite dichtbij elkaar”, zei hij ooit. Oostdam was 17 jaar lang meer dan zichtbaar in de media, de vakpers en nam elk ANVR lid serieus. Of het nu bijeenkomsten van individuele reisbureaus, reisbureauketens of scholen waren of verkiezingen, award-avonden, borrels en recepties. Frank Oostdam was aanwezig en vertegenwoordigde de branchevereniging. Altijd op een aimabele, prettige manier.


De vakjury Young Travel Talent verkiezing: Henkjan Smits, Frank Oostdam en John Flierman (ROC van Amsterdam)

Young Travel Talent verkiezing

Monique van Nieuwenhuijzen van Travelution: "Met Travelution waren we vaak initiatiefnemer van diverse verkiezingen. Zo organiseerden wij rond 2009 enige jaren de 'Young Travel Talent' verkiezing. Tijdens deze verkiezingen presenteerden tientallen jonge professionals zich aan de jury, gingen op reis en voltooiden opdrachten. Toen wij Frank benaderden om, samen met de bestemmingen en Henkjan Smits zitting in de jury te nemen zei hij direct volmondig “Ja”. We hebben buitengewoon plezierig samengewerkt, veel gebrainstormd met elkaar. Frank geloofde, net als wij, toen al in het stimuleren van jong talent. Het is denk ik geen toeval dat ANVR/Reiswerk vandaag de dag nog altijd Travel Talent verkiezingen voortzet."


Corona tijd De corona tijd zal zakelijk, ongetwijfeld een zware periode zijn geweest. Zichtbaar blijven in de media, mensen stimuleren, motiveren en een luisterend oor bieden. Oostdam deed het en hoewel er ook branchegenoten waren die wilden dat de ANVR harder met de vuist op tafel sloeg, hield hij de rijen gesloten. Ook nu liggen er grote uitdagingen in het verschiet. Duurzaamheid en de vele regels die worden opgelegd zullen veel tijd en energie gaan vragen van de directeur van de ANVR. Oostdam vindt het daarom tijd het stokje over te dragen: “ik ben fit en gezond maar ga op zoek naar een betere balans tussen werk en privé.”


Frank Radstake zal per 1 juli 2024 Oostdam opvolgen als directeur van de ANVR. Wij wensen hem alle succes.

Comments


bottom of page