top of page
Post: Blog2 Post

Floriade Expo 2022 geopend, 22 deelnemende landen

Op 13 april j.l. opende Koning Willem-Alexander de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 in Almere. De Nederlandse tuinbouw laat op de Expo, samen met 22 deelenemende landen groene oplossingen zien die de steden leuker, leefbaar en duurzamer maken.

Thema’s voor de toekomst Annemarie Jorritsma-Lebbink, commissaris-generaal van Floriade Expo 2022: ’Met deze Floriade zetten we thema’s neer voor de toekomst. Aansprekend voor nu en de volgende jonge generatie waarbij wonen in steden samen kan gaan met blijvende natuur en duurzame oplossingen voor voedselgebruik.’ Ank Bijleveld-Schouten, burgemeester van Almere: “Almere is een groene, nieuwe stad en jong van geest. Niet begrensd door ingesleten patronen. Daardoor wendbaar, onbevangen en vol verbeeldingskracht. En een heel internationale stad met 160 verschillende culturen. Daarom past de Floriade ook zo goed bij Almere. Floriade Expo 2022 is één grote aaneenschakeling van internationale tuinbouwinnovaties.


Landenpaviljoens Op de Expo kunnen bezoekers landenpaviljoens bezoeken waar landen hun cultuur, planten, bloemen en lokale innovaties laten zien voor groene steden. Naast het paviljoen van Nederland zijn er paviljoens van de volgende landen te bezoeken:

  • Bangladesh