top of page
Post: Blog2 Post

Arjan Kers (TUI) voorzitter ANVR, Oostdam blijft bestuurslid

Het bestuur van de ANVR heeft Arjan Kers (TUI Nederland) gekozen tot nieuwe voorzitter van de ANVR, zijn rol als vicevoorzitter wordt overgenomen door Marjon Kaper (ANWB Reizen). Diederik Banken blijft de rol van penningmeester vervullen. Frank Oostdam die de afgelopen jaren de dubbelrol vervulde, blijft aan als gewoon bestuurslid en directeur. De nieuwe situatie gaat in op 1 juli aanstaande.


Kers vooral faciliterend en intern gericht "Ik voel me gesteund door mijn collega's in het bestuur, die mij het vertrouwen geven het komende jaar voorzitter van de ANVR te zijn. Ik zal deze rol met inzet en enthousiasme vervullen. Ik weet hoe belangrijk een sterke brancheorganisatie is en samen met mijn collega-bestuurders ga ik graag aan de slag om de ANVR nog beter te positioneren voor de toekomst", zegt Arjan Kers, nieuwe voorzitter van de ANVR. "Overigens zie ik mijn rol vooral faciliterend en intern gericht, Frank Oostdam en zijn team blijven het gezicht van de ANVR naar buiten".


Oostdam voorzitter ECTAA

"Het was bijzonder eervol om de afgelopen jaren de rol van voorzitter van de ANVR te hebben vervuld", zegt Frank Oostdam van de ANVR. "We hebben de voorbije jaren elk jaar gekeken wat de beste invulling van de verschillende rollen zou zijn. Nu met de aankomende uitbreiding van he