top of page
Post: Blog2 Post

Aaliyah Windster, nieuwe Sales Executive Europe, Aruba Tourism Authority

Met ingang van 1 januari, 2023 is Aaliyah Windster bij de Aruba Tourism Authority in dienst getreden als Sales Executive Europe. Hiermee is Aaliyah vanaf heden het gezicht van het One happy island voor met name reisagenten en andere partners in de reiswereld.


B2B sales en marketing contact

Als Sales Executive Europe legt Aaliyah zich toe op het ontwikkelen en uitrollen van B2B sales & marketingactiviteiten en evenementen (zowel off- als online), het nauwgezet onderhouden van contacten met reisagenten (o.m. d.m.v. sales-calls), het creëren en verspreiden van relevante content en het vergroten van de naamsbekendheid en de database binnen de B2B-doelgroep. Aaliyah zal zich in haar dagelijkse werkzaamheden voornamelijk op de Nederlandse en Belgische markt storten.


“Het is voor mij een eer en een genoegen om mij voor mijn eigen eiland in te zetten. Mijn voornaamste doelstellingen in mijn rol als Sales Executive Europe zijn om de behoeften, wensen en verwachtingen van reisagenten goed te (her)kennen en in kaart te brengen. Dit dient wat mij betreft als basis om vervolgens diezelfde behoeften, wensen en verwachtingen te overtreffen. Zo zorg ik ervoor dat de klant op een persoonlijke en impactvolle wijze betrokken is bij het product Aruba. Ik merk zelf dat consumenten steeds kritischer zijn en het hebben van een goed product is niet voldoende. Het gaat om de totale klantbeleving