top of page
Post: Blog2 Post

412.000 toeristische vacatures in Amerika niet ingevuld

Een analyse van de World Travel & Tourism Council (WTTC), die de wereldwijde reis- en toerismesector vertegenwoordigt, schat dat 412.000 banen in de reis- en toerismesector in de VS dit jaar onvervuld zullen blijven.Tekort aan professionals van 7% Volgens de gegevens van WTTC bleef 1 op de 18 banen in de eerste helft van 2022 onbezet, een trend die al begin 2021 geconstateerd werd en zich, net als in Europa, doorzet. Naar schatting 321.000 vacatures in de reis- en toerismesector werden niet ingevuld in de periode januari-juni 2022 (een tekort van 5,4%), en verwacht wordt dat de tekorten tot in het derde kwartaal zullen aanhouden, met een piek van 412.000 vacatures totaal in de sector (een tekort van 7%).


De sectoren sightseeing, vervoer, accommodatie en recreatie hebben op dit moment het meest te kampen met een tekort aan arbeidskrachten. Met name werkgevers in de hotellerie hebben moeite om geschikte kandidaten te vinden. Een bijkomend 'probleem' voor Amerika, 1 van 's werelds grootste reisbestemming is het feit dat veel minder buitenlandse werknemers de afgelopen jaren de weg naar Amerika niet meer gevonden hebben. Uit gegevens van het United States Census Bureau blijkt dat tussen 2016 en 2020 de internationale migratie naar de VS is gekelderd van ongeveer 1,05 miljoen mensen naar slechts 477.000.

コメント


Keys banner.jpg
Melia.jpg
bottom of page