top of page
Post: Blog2 Post

VvKR ondersteunt stappen tegen Schiphol maar roept op tot samenwerking


Nu de Consumentenbond gaat bekijken of Schiphol aansprakelijk gesteld kan worden en ook de ANVR juridische stappen overweegt, laat VvKR weten beide acties te ondersteunen. VvKR is de vereniging waarin zich meer dan 400 reisspecialisten hebben verenigd. Als pakketreisaanbieders hebben zij flink veel last van de vertragingen en kunnen ook zij mogelijk aansprakelijk gesteld worden door reizigers voor schade als gevolg van de problemen op Schiphol.

De VvKR vraagt zich af hoe Schiphol zich zo heeft kunnen misrekenen? De reisbranche gaf immers de afgelopen twee jaar regelmatig aan dat zij van mening was dat de consument weer volop zou gaan reizen zo gauw de beperkingen rondom corona voorbij waren, De signalen begin 2022 lieten ook niets aan duidelijkheid over: consumenten boekten massaal een zomervakanties, er was een hoge vakantie-intentie en bovendien wist men ook dat de spaartegoeden de afgelopen jaren aanzienlijk waren gegroeid.


Schiphol achter de feiten aan "Schiphol heeft het over mega-drukte, maar de aantallen liggen nog niet op het pre-corona niveau. De verwachting bij Schiphol was blijkbaar dat het reizigerspatroon in 2022 anders zou zijn dan het reizen voor de coronapandemie. In hun sc