top of page
Post: Blog2 Post

Schiphol ziet aantal internationale passagiers significant stijgen

Schiphol publiceerde gisteren haar cijfers over de maand juni waaruit naar voren komt dat er vorige maand ruim 5,6 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol reisden. Een toename t.o.v. 2022 van 8%, ten opzichte van 2021 +238%. Ruim 4 miljoen passagiers gingen naar of kwamen van een bestemming in Europa (+5% t.o.v. 2022), ruim 1,6 miljoen kwamen van of reisden buiten Europa (+16% t.o.v. 2022).


Significante stijging internationale passagiers Van de ruim 5,6 miljoen passagiers in juni, had iets meer dan 2 miljoen reizigers een overstap op Schiphol. Dit zijn circa 1 miljoen unieke passagiers, die in de internationale telwijze tweemaal worden geteld: als passagier bij aankomst en als passagier bij vertrek. Het aantal passagiers naar of van een bestemming in Europa steeg met +5% t.o.v. 2022, Opvallend was het aantal internationale passagiers van buiten Europa, dat steeg ten opzichte van 2022 met ruim 16%.

Passagiersvluchten stijgen, vracht daalt

Het aantal vluchten van en naar Schiphol was 38.912 in juni 2023, een stijging t.o.v. 2022 van 5%, ten opzichte van 2021 103%. 31.683 gingen naar Europese bestemmingen, de overige 7.229 naar intercontinentale bestemmingen. Het aantal volledige vrachtvluchten is ten opzichte van 2022 gedaald van 1.467 naar 1.337 vluchten. Totaal werd desalniettemin nog steeds 112.994 ton aan totale vervoerde volume vervoerd.

Comments


bottom of page