top of page
Post: Blog2 Post

Onderzoek WTM Londen: bedreigingen 2023

Uit een onderzoek wat gisteren werd gehouden onder bezoekers aan de World Travel Market in Londen blijkt dat de stijgende kosten van levensonderhoud over de hele wereld verreweg de grootste bedreiging voor de reiswereld zijn in 2023.Kosten levensonderhoud en energie doorslaggevend

In de enquête onder reisprofessionals noemde bijna de helft van de respondenten (44,8%) 'de kosten van levensonderhoud in het algemeen' als belangrijkste factor die die het resultaat van het bedrijf in 2023 waarschijnlijk negatief beïnvloeden. De benzineprijs werd genoemd door 13,4%, terwijl de energieprijzen een punt van zorg waren voor één op de tien respondenten (9,6%). Samen vormen de kosten van levensonderhoud plus de benzine- en energieprijzen meer dan twee derde van de ondervraagden (67,8%). De oorlog in Oekraïne werd genoemd door iets meer dan een op de tien (11,9%), terwijl andere kwesties door kleinere percentages van de respondenten werden genoemd - verhoogde Covid-tarieven (5,4%); 2022 chaos op luchthavens (4,2%); klimaatverandering (2,3%); Brexit (1,9%); en verscherpte grenscontroles (1,1%).