top of page
Post: Blog2 Post

Kroatië heft grenscontroles op luchthavens op voor inwoners uit Schengenlanden

Kroatië heeft de grenscontroles op de luchthavens voor reizigers van en naar Schengenlanden per 26 maart afgeschaft.

In december 2022 stemden de EU-landen over het al dan niet toelaten van Kroatië, Bulgarije en Roemenië tot de zogenaamde Schengenzone - een pact tussen landen om grenscontroles af te schaffen voor wie tussen hun grondgebied reist. Kroatië kreeg unanieme steun van de 26 Schengenlanden en werd begin 2023 verwelkomd als lid van Europa's paspoortvrije reiszone.


Nadat het land begin dit jaar toetrad tot de paspoortvrije reiszone van Europa, werden de land- en zee grenzen op 1 januari 2023 afgeschaft. De 'lucht' grenzen bleven echter bestaan tot 26 maart.

Comments


Keys banner.jpg
Melia.jpg
bottom of page