top of page
Post: Blog2 Post

Calamiteit vastgesteld voor Yosemite bosbranden Californië

De Calamiteitencommissie heeft met ingang van 11 juli 2022 een calamiteit en uitkeringsvatbare situatie vastgesteld voor de bosbranden in Californië. Reisorganisatoren die als gevolg van de situatie in Californië reizen moesten aanpassen of niet langer in staat waren deze uit te voeren kunnen zich melden bij het Calamiteitenfonds.


​Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Lees hier het volledige bericht met uitvoeringsinstructie op de website van het calamiteitenfonds of bij de landeninformatie van de Verenigde Staten bij het onderwerp 'Calamiteitenfonds'.

Comentarios


Keys banner.jpg
Melia.jpg
bottom of page