top of page
Post: Blog2 Post

ANVR nieuwjaarsreceptie: Schiphol krijgt voordeel van de twijfel

Hij was er helaas nog niet, maar het gaat wel een stuk beter met hem. Frank Oostdam. Een nieuwjaarsreceptie zonder Frank is eigenlijk ondenkbaar, maar het kon nog even niet. Arjan Kers (TUI) en Walter Schut (ANVR) namen de honneurs waar.


Frank herstelt goed

“Frank herstelt goed, maar deze receptie kwam nog te vroeg. Hij wilde wel komen, maar luisterde gelukkig naar zijn omgeving en ons om nog even rust te houden. Hij verzocht me wel iedereen te danken voor de vele attenties, berichtjes en aandacht. Dat deed hem goed”, gaf Kers aan in zijn welkomstwoord.Sterke vraag in 2023, ook voor ver

“We zijn blij dat we hier weer bij elkaar kunnen zijn. Je merkte het al tijdens het ANVR congres en nu weer. We hebben dit gemist met elkaar. 2023 lijkt een uitstekend jaar te kunnen worden. De vraag naar vakanties is sterk en positief is dat dit ook voor verre bestemmingen geldt. Ook zakenreizen nemen weer toe. Het is een feit dat wij met het toerisme verankerd zijn in de samenleving. Vakantie is voor velen essentieel in het leven en dat is geweldig om te zien. Het is een noodzaak en dat moet zo blijven. Het moet geen nice to have zijn voor de happy few. Natuurlijk zijn er uitdagingen. Economisch door hogere kosten van brandstof, nieuwe belastingen en heffingen en het tekort aan personeel. Maar zeker ook op het gebied van duurzaamheid. Het kabinetsvoornemen om eind 2023 slechts 450.000 vliegbewegingen toe te staan in plaats van 500.000 is een slecht plan. We zijn het daar niet mee eens. We moeten innoveren en keuzes maken dat zeker wel. Als ANVR blijven we lobbyen voor een andere strategie dan het domweg verminderen van vluchten. De overheid moet een partner zijn in het anders denken en anders doen. Geen schoolmeester die vertelt wat er moet gebeuren.”


Schiphol heeft een hoop schade aangericht

Over Schiphol heeft Kers in 2022 geen goed woord over. “We zijn als branche vorig jaar door Schiphol in een nachtmerrie terecht gekomen. De imagoschade die is veroorzaakt kun je je niet voorstellen. Ik denk dat we ook dit jaar rekening moeten houden met capaciteitsreducties door problemen op Schiphol. Als ANVR beraden we ons wel op stappen. Wie schade veroorzaakt, moet die schade vergoeden. Dus Schiphol ook. Het liefst in dialoog, waarbij je er samen uitkomt, maar indien nodig overwegen we een rechtszaak. Het zal een enorme klus worden voor Schiphol de zaken voor 2023 op orde te hebben. Komende weken gaan we in gesprek. Voor nu krijgen ze van ons het voordeel van de twijfel”.


Nieuwe ANVR website Walter Schut nam vervolgens kort het woord om aan te geven wat er operationeel speelt bij het ANVR. “We hebben met een klein team bergen werk verzet en zullen dat uiteraard ook in 2023 blijven doen. De ANVR website zal worden vernieuwd, waarbij koppelingen met social media en samenwerking met leden mogelijk worden. We zitten kort op de bal in Europees verband waar het de regelgeving over pakketreizen betreft. Dat begrip is heel breed. Ook een door een ZRA samengestelde reis is ‘gewoon’ een pakketreis. Verder zullen we blijven strijden tegen aanbetalingen. In feite financieren we de airlines en dat is niet goed. Ook voor zakenreisagenten wordt het een belangrijk jaar. Eind april streeft KLM ernaar over te stappen op NDC. Daarover denken we mee en zijn we met KLM in gesprek.”


Duurzame visie en ANVR congres i “Belangrijk om aan te geven is dat we momenteel bezig zijn met de ontwikkeling van de Duurzame Visie van het ANVR. Daarvoor werken we samen met studenten van de Erasmus Universiteit. Aan het eind van kwartaal 1 moet er een concept liggen.”


De bestemming van het ANVR congres kon Schut nog niet noemen, maar dat er weer een congres komt in het najaar lijkt vast te staan. Marokko, de bestemming die in 2020 al op het programma stond, werd in de wandelgangen een aantal keer genoemd...
Comments


Keys banner.jpg
Melia.jpg
bottom of page