top of page
Post: Blog2 Post

Aantal reisbranche medewerkers in 2022 op 10.725 (+12%)

Ondanks dat 2022 wederom een bewogen jaar was met de laatste coronamaatregelen, oorlog in Oekraïne en personeelstekorten op Schiphol publiceert Reiswerk vandaag positieve resultaten uit een arbeidsmarktonderzoek. Er is een stijgende lijn van het aantal medewerkers in de reisbranche zichtbaar.


Meer medewerkers in de reisbranche Het Coronajaar 2021 werd afgesloten met een totaal van 9581 medewerkers in de reisbranche en logischerwijs zag 2022 er een stuk gunstiger uit met een stijging van bijna 12% (10.725 medewerkers). De groei vond voornamelijk plaats in bedrijven van 10 – 49 medewerkers. Het ziekteverzuim stijgt helaas wat mee. Waar in 2021 het verzuim op 0,7% lag, ligt dat in 2022 op 2,3%. Maar nog altijd ver onder het landelijke gemiddelde van 5.6%. Het aantal medewerkers met een tijdelijk contract groeit dan ook harder dan het aantal medewerkers met een vast contract. Nieuwe medewerkers starten vaak met een tijdelijk contract.

Instroom meer dan het dubbele De instroom van nieuwe medewerkers in de reisbranche bereikte in 2022 een piek. Met 3922 nieuwe medewerkers in de reisbranche is het record van 2019 (3366 nieuwe medewerkers) gebroken. Ondanks de aanhoudende krapte op de markt lijken reisbedrijven er goed in om nieuw talent te werven of ex-medewerkers weer terug te vinden. Ook de uitstroom was in 2022 historisch laag. Vergeleken met 2021 is het aantal uitgestroomde medewerkers met ongeveer 30% gedaald.コメント


bottom of page