top of page
Post: Blog2 Post

Aantal boekingen in oktober sterk in de lift

Iedere maand wordt onder bijna 50.000 geënquêteerden gevraagd of men in de maand ervoor een boeking heeft gemaakt en zo ja naar welke bestemming. In de ANVR/GFK boekingsmonitor worden ook boekingen bij airlines, niet-ANVR organisatoren, rechtstreeks gemaakte boekingen e.d. opgenomen. Het onderzoek dat in oktober is uitgevoerd toont zeer positieve resultaten. Het aantal boekingen ligt flink hoger (+15%) hoger dan in dezelfde maand van 2022. De groei vond met name plaats bij de boekingen naar bestemmingen buiten Europa. Eén op de 5 boekingen is naar een ander werelddeel. Hieronder de conclusie van het onderzoekHet klant vertrouwen lijkt terug, vakantiegangers gaan weer steeds verder weg. Zo zit Noord-Amerika (en dan met name de Oostkust) met +28% t.o.v. vorig jaar sterk in de lift. De lagere dollar (bijna -10% t.o.v. vorig jaar) helpt natuurlijk. De groei voor Azië is nog sterker (+34%). Dé grote stijgers en belangrijkste bestemmingen zijn Indonesië en Thailand


Europa wisselend

Binnen Europa is het beeld wisselend. Dubbele cijfers konden worden genoteerd voor landen als Oostenrijk. Kroatië en Italië, maar voor het eerst in maanden is het VK/Ierland weer stijgend met dubbele cijfers.In de ANVR-GfK boekingsmonitor wordt maandelijks aan ong. 40.000 respondenten gevraagd of men in de afgelopen maand een boeking naar een buitenlandse bestemming heeft gemaakt en zo ja waarheen en voor wanneer. ANVR en GfK vergelijken de cijfers 2023 met de gegevens van 2022 en 2019 omdat de cijfers van 2020 en 2021 (vanwege de coronapandemie) een minder goede vergelijkingsmaatstaf geven.


In https://www.anvr.nl/anvr-gfk-boekingsmonitor kun je de cijfers van deze boekingsmonitor en die van voorgaande maanden vinden.

Comments


bottom of page